Obchodné podmienky KANEX, s.r.o.

1. Spôsob objednávania
2. Povinnosti predávajúceho
3. Povinnosti kupujúceho
4. Ceny tovaru
5. Termín dodania
6. Spôsob dodania
7. Poštovné
8. Spôsob platby
9. Zrušenie objednávky
10. Záruka a reklamácie

1. Spôsob objednávania

Objednávať si môžete on-line priamo na našej stránke. Taktiež môžete vytvoriť objednávku prostredníctvom emailu: info@kanex.sk , kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne číslo, prípadne zavolajte na kontaktné telefónne číslo, na ktorom vám radi odpovieme na vaše otázky.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky.

2. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
3. Za poškodenie zásielky zavinené poštou.
4. Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí že tovar nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám.
2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Zľavy za tovar sa vypočítavajú z množstva objednaného tovaru. Všetky uvedené zľavy sú nekumulovateľné.
Prečiarknutá cena pod našou cenou je bežná cena, ktorá je odporúčaná a nakúpite za ňu tovar v bežných obchodoch.
Všetky zľavy a akcie sa vzťahujú len na tovar ponúkaný na našej internetovej stránke.
K cene tovaru je pripočítané poštovné.

5. Termín dodania

Dodacia lehota je najneskôr do 10 dní po obdržaní objednávky. V prípade špecifických požiadaviek na produkty, ktoré nemáme v ponuke a budeme vám schopní ich zabezpečiť, sa termín dodania predlžuje. O zmene dodacej doby vás budeme informovať pri potvrdení vašej objednávky.

Po vybavení objednávky vždy zákazníka informujeme. Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 3 týždňov, odporúčame informovať sa u nás telefonicky, prípadne mailom.
Stáva sa totiž, že zákazníci nedostanú oznámenie z pošty o uložení zásielky.

V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime vám predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiadame vaše odsúhlasenie. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nami nezavinenými (meškanie zásielky, strata zásielky…).

Ak si objednáte tovar, ktorý máme momentálne vypredaný, prípadne bol z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja, okamžite po zistení tejto skutočnosti vás budeme kontaktovať (e-mailom, prípadne telefonicky).

6. Spôsob dodania

Objednaný tovar zasielame kuriérom GEIS. Tovar je doručovaný na druhý pracovný deň od odoslania. Po dohode je možné, si produkty prevziať v Bratislave na ulici Račianska 109. V prípade veľkých objednávok, je možné dohodnúť indivinduálny spôsob dopravy. Jednotná sadzba za zásielku je 4,50 € pre Slovenskú republiku.

Cena za zásielka kuriérom do českej republiky republiky číní 8 €. Dodanie trvá zvyčajne do 2 pracovných dní od odsolania. Balené neučtujeme.

POŠTOVNÉ DO ZAHRANIČIA

Zaslanie balíka prostredníctvom kuriera GEIS , je spoplatnené sumou 8 eur. Dodanie trvá zvyčajne do 2 pracovných dní od odsolania. Pri ostatných krajinách EU zaslanie balíka prostredníctvom Slovenskej pošty je spoplatnené sumou 24 eur. Tovar zasielame len do krajín Európskej únie po úhrade vopred. V prípade dohody je možné tovar zaslať aj do krajím mimo EU, poštovné sa však navýši o colné poplatky a dopravu. Po dohode je možné zvoliť aj iný spôsob dopravy.

Spôsob platby

– dobierka ( v rámci SR a ČR)

– platba platobnou kartou kurierovy pre prevzatí

– bankovým prevodom na účet

– platba platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány GoPay

– prevodný príkaz na základe vystavenej predfaktúry (iba firmy a organizácie)

– hotovosť pri prevzatí tovaru osobne, alebo pri platbe kuriérovy

V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list (ak ste si nepriali inak). Ak doklad chýba, prosíme informuje nás čo najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu .

9. Zrušenie objednávky

Vážení zákazníci, nákup cez internet prináša popri nesporných výhodách aj určité nevýhody oproti nákupu v bežnom obchode. Aj napriek množstvu uvádzaných informácií nemáte možnosť si ponúkaný tovar prehliadnuť, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke. Z uvedených dôvodov máte možnosť zrušiť objednávku. Musíte tak však urobiť do 24 hodín.

Podmienky zrušenia objednávky
Ak po odoslaní objednávky v priebehu 24 hodín zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám zašlite na info@kanex.sk. Obratom vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

Vrátené zásielky
Po prevzatí tovaru zákazníkom nám vždy prichádzajú výpisy z pošty o doručení zásielky. Tieto pravidelne kontrolujeme. Pokiaľ nám výpis dlhšie nepríde, vyzveme zákazníka prostredníctvom mailu aby si zásielku vyzdvihol, prípadne nás informoval, či zásielku prebral alebo neprebral. Pokiaľ však zákazník neodpovedá na našu výzvu a táto zásielka (platí aj keď si zákazník opakovane nepreberá zásielky tovaru, ktorý si u nás objednal) sa nám vráti bez toho, aby nás zákazník upozornil na jej vrátenie či už z dôvodu poškodenia zásielky, prípadne akéhokoľvek iného dôvodu, zásielku mu opätovne nezašleme a rovnako nevybavíme ani jeho ďalšie objednávky.
Pokiaľ si zákazník nestihol alebo nemohol zásielku prebrať v stanovenom termíne a informuje nás o tomto vopred alebo po zaslaní našej výzvy, zásielku na jeho požiadanie pošleme znova až po zaplatení vystavenej faktúry vopred na náš účet, avšak náklady s tým spojené mu musíme znova účtovať.

10. Záruka a reklamácie

Záruka začína bežať dnom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Na tovar je spotrebiteľovi poskytovaná záruka 24 mesiacov. Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom, alebo telefonicky. V takomto prípade vám pošleme zásielku novú. Veľmi často sa totiž stáva, že pracovníci pošty poškodia zásielku nevhodnou manipuláciou.

Reklamácia sa vzťahuje na:

– preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.

Reklamácia sa nevzťahuje na:

– chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru

Ako spotrebiteľ máte podľa § 12 odst. 1 zákona 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji právo na odstúpenie od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.

Ceny sú uvedené s DPH.

Dňa 22.7. 2017 KANEX, s.r.o. , Obchodná 73, 02942 Bobrov